Περιοδικό


Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού στα πλαίσια των προσπαθειών της για την αναβάθμιση του χορού ως γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο ίδρυσε το πρώτο επιστημονικό περιοδικό για το χορό στην Ελλάδα σε ηλεκτρονική μορφή.

.
Περισσότερα...
01_dance
aileyii5
dance_male_lead
degas_dance
dendy_bysaraddavis_adf2008
greek_dance
printz-dance-project-751967
shindig-2-photo-by-jeff-cravotta
Νέα
Στρογγυλή Τράπεζα - Δημιουργικές μετουσιώσεις της “χορευτικής παράδοσης” και παραστάσεις χορού

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ

Δημιουργικές μετουσιώσεις της “χορευτικής παράδοσης” και παραστάσεις χορού 

Η στρογγυλή τράπεζα στοχεύει να αναδείξει τις δημιουργικές μετουσιώσεις της παράδοσης στη σύγχρονη χορευτική καλλιτεχνική δημιουργία, προβάλλοντας το λόγο των δημιουργών και τελεστών των χορευτικών παραστάσεων, αλλά και τον αντίκτυπο τους στο τομέα της αισθητικής αποτίμησης και της ακαδημαϊκής έρευνας.

 

Εισηγήσεις / Εισηγητές:

Αναζήτηση σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας

Λευτέρης Δρανδάκις

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών

Διάλογος παραδοσιακού & σύγχρονου χορού: Μια διαφορετική οπτική.

Απόστολος Κωνσταντίνος Τάκης

Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας Εκπ/σης,  Π.Μ.Σ. "Σπουδές στο Χορό" -  Δ.Π.Θ., Π.Μ.Σ. Λαογραφίας - Ε.Κ.Π.Α.

Χριστίνα Τσαρδούλια

MFA, Διευθύντρια Σχολής Χορού Samos School of Dance

Συνύπαρξη ή αντιπαράθεση δυο διαφορετικών ειδών χορού στη διεθνή παράσταση "The thread".

Ελένη Σπαθιά

Δασκάλα Χορού & καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΕΜΕΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Παναγιώτης Καραχάλιος

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής &Διευθυντής του ΚΕΜΕΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

 

Συντονιστής:

Δημήτρης Γουλιμάρης

Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

 

Ημέρα: Σάββατο 13.2.2021

Ώρα: 10:00-12:00

Διαδικτυακά στο κανάλι youtube: http://bit.ly/39p4dIm

Πληροφορίες: stourdance.phyed.duth.gr (Δράσεις/Στρογγυλές Τράπεζες)

 

Newsletter
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού
Ταυτότητα

 

Η «Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Χορού» - ΕΛ.ΕΠ.Ε.Χ. - απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το χορό. Φιλοδοξία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συμβάλλει στην ποιοτική και επιστημονική αναβάθμιση του χώρου.

.
Περισσότερα...
 
Μέλη

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας και εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε πάρεδρα, τακτικά και επίτιμα.

.
Περισσότερα...
 
Σκοπός


Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη δημιουργία έντυπων ή/και ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων με τη μορφή ενημερωτικών ή επιστημονικών εντύπων, ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων ή έκτακτων εκδόσεων, εξειδικευμένων πάνω σε θέματα χορού

.
Περισσότερα...