Σκοπός

Η πρωτότυπη επιστημονική έρευνα μέσα από το σχεδιασμό και την εκπόνηση ερευνητικών μελετών πάνω σε θέματα που αφορούν το χορό, σε συνεργασία με φορείς και επιστήμονες.

Η εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο του χορού μέσα από τη συμμετοχή σε προγράμματα ερευνητικού, εκπαιδευτικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα με αντικείμενο το χορό.

Η εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τον τομέα του χορού όλων όσων ασχολούνται με το παραπάνω αντικείμενο (καθηγητών φυσικής αγωγής, χορευτών, καλλιτεχνικών διευθυντών, πολιτιστικών στελεχών, φοιτητών, κ.λ.π.) μέσα από τη διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων και συνεδρίων με αντικείμενο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πάνω σε θέματα χορού ή άλλων σχετικών θεμάτων.

Επιδιώκεται η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού για τη αρτιότερη ενημέρωση και κατάρτιση στα θέματα που αφορούν το αντικείμενο του χορού.