Επιστήμη του Χορού


Το περιοδικό «Επιστήμη του Χορού» ξεκινά με την επιδίωξη να φιλοξενήσει προβληματισμούς κάθε είδους από όλο το χώρο των επιστημών που αντικείμενο μελέτης τους αποτελεί ο χορός. Φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο διαλόγου μεταξύ όσων προσεγγίζουν το χορό με επιστημονικό πνεύμα, με απώτερο στόχο την προσφορά έγκυρης και σύγχρονης γνώσης υψηλού επιπέδου.
 

Το περιοδικό δέχεται υλικό που δημοσιεύεται στις εξής ενότητες:
- Επιστολές προς τον Εκδότη
- Πρωτότυπες Ερευνητικές Εργασίες
- Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
-
Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Έρευνα
- Αναδημοσιεύσεις Κειμένων