Μέλη
Μέλη

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας και εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε πάρεδρα, τακτικά και επίτιμα.

.
Περισσότερα...
 
Εγγραφές Μελών

 

Για την εγγραφή πάρεδρου μέλους απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και η εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων του.  

.
Περισσότερα...