Ταυτότητα

 

Η «Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Χορού» - ΕΛ.ΕΠ.Ε.Χ. - απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το χορό. Φιλοδοξία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συμβάλλει στην ποιοτική και επιστημονική αναβάθμιση του χώρου. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ο τίτλος για τις διεθνείς σχέσεις του σωματείου είναι "Scientific Dance Association-Hellas", SDA- Hellas.