Περιοδικό


Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού στα πλαίσια των προσπαθειών της για την αναβάθμιση του χορού ως γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο ίδρυσε το πρώτο επιστημονικό περιοδικό για το χορό στην Ελλάδα σε ηλεκτρονική μορφή.

.
Περισσότερα...
01_dance
aileyii5
dance_male_lead
degas_dance
dendy_bysaraddavis_adf2008
greek_dance
printz-dance-project-751967
shindig-2-photo-by-jeff-cravotta
Νέα
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Χορού

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Καλούνται τα μέλη της Ελληνική Επιστημονικής Εταιρείας Χορού, την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 11.30, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα χορού του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  με αποκλειστικό θέμα την παύση των εργασιών της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Χορού:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 23 Απριλίου 2024 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.


Με τιμή
Για το  Διοικητικό Συμβούλιο
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                            Δημήτρης Γουλιμάρης                            Τσούνης - Τζίτζικας Κωνσταντίνος - Άρης
Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.- ΔΠΘ                                       Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

 

 

Newsletter
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού
Ταυτότητα

 

Η «Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Χορού» - ΕΛ.ΕΠ.Ε.Χ. - απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το χορό. Φιλοδοξία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συμβάλλει στην ποιοτική και επιστημονική αναβάθμιση του χώρου.

.
Περισσότερα...
 
Μέλη

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας και εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε πάρεδρα, τακτικά και επίτιμα.

.
Περισσότερα...
 
Σκοπός


Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη δημιουργία έντυπων ή/και ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων με τη μορφή ενημερωτικών ή επιστημονικών εντύπων, ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων ή έκτακτων εκδόσεων, εξειδικευμένων πάνω σε θέματα χορού

.
Περισσότερα...