Περιοδικό
Επιστήμη του Χορού


Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού στα πλαίσια των προσπαθειών της για την αναβάθμιση του χορού ως γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο ίδρυσε το πρώτο επιστημονικό περιοδικό για το χορό στην Ελλάδα σε ηλεκτρονική μορφή.

.
Περισσότερα...
 
Σκοπός

- Η παροχή βαθιάς γνώσης και ανάλυσης του χορευτικού αντικειμένου στην Ελλάδα.

.
Περισσότερα...
 
Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης


 


Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, υποστηρίζοντας την αρχή  της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

.
Περισσότερα...