8ος Τόμος

 

 

1. Μελέτη της Φυσικής Κατάστασης των Χορευτών/-Τριών: Παρούσα Κατάσταση και   

    Προοπτικές.  

    Φ. Βενετσάνου, Μ. Κουτσούμπα

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 

2. Μουσική, Χορός και Συναισθηματικά Τοπία.

   X. Παπακώστας, Μ. Δούμα

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 

3. Επισκόπηση Εφαρμοσμένων Ερευνών της Θεραπείας Μέσω των Τεχνών στο Σχολικό  

    Περιβάλλον. Μια Πρόταση Ένταξης της Χοροθεραπείας στο Ελληνικό Σχολείο.

    E. Παναγιωτοπούλου, Μ. Ζωγράφου

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 

4. Ψυχολογική Υγεία-Ευεξία και Βασικές Ψυχολογικές Ανάγκες. Η Περίπτωση των Ελληνικών    

    Παραδοσιακών Χορών.

    Η. Τσιάρα, Στ. Ρόκκα,  Γ. Μαυρίδης, Μ. Γεντή

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 

5. Χορευτικές Δραστηριότητες και Παράγοντες που Αναστέλλουν την Συμμετοχή Ενηλίκων.

    Δ. Γουλιμάρης

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


 


   Επικοινωνία με συγγραφείς

.