Ο Χορός στην Εκπαίδευση

Η ΕΛ.ΕΠ.Ε.Χ. σε συνεργασία με τα γραφεία Φυσικής Αγωγής των τριών νομών της Θράκης διοργάνωσε στις 24 Ιανουαρίου 2008, επιστημονικές ημερίδες με θέμα «Ο χορός στην εκπαίδευση».