Επιστημονικό Συνέδριο

 

 

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση, η αφίσα και το πρόγραμμα

Πληροφορίες  στο https://stourdance.phyed.duth.gr/

.

 
Περισσότερα Νέα