4η ημερίδα Θ.Ε. «Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού» - ΕΛΠ 40

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

ΕΛΠ40 - Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού

 

4η Επιστημονική Ημερίδα

 

Μουσική – Χορός

Σύγχρονες και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

 

13 Μαΐου 2018

 

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση, η αφίσα και το πρόγραμμα

 

 

.

 
Περισσότερα Νέα