Θερινό Σχολείο για τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ‘ΚΕΙ ΣΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
 


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οργανώνει «Θερινό Σχολείο για τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό», το οποίο υποστηρίζεται από το Σύνδεσμο Ελλήνων Αρχαιολόγων με την ευγενική χορηγία των εγκαταστάσεών του.
 
Το Θερινό Σχολείο για τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό επιδιώκει:
- Να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό με τη χρήση των οποίων θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της εργασίας τους και τις απαιτήσεις της παραγωγής πολιτιστικού έργου. 
- Να συστηματοποιήσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει κανείς στην πορεία υλοποίησης μιας πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα τον ελληνικό παραδοσιακό χορό από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την τελική φάση ολοκλήρωσής της.
- Να συμβάλει στη δημιουργική αναβάθμιση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο τη σκηνική παρουσίαση ελληνικών χορών και δρωμένων μέσα από την κατάρτιση των στελεχών που δραστηριοποιούνται σε αυτές.
 
Αξιοποιώντας εισηγήσεις, συζητήσεις, πειραματικά πρακτικά μαθήματα και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και προσκεκλημένους ομιλητές το Θερινό Σχολείο ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:
 
Α. Η «Κοινότητα»

- Εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη σχέση των χορών και των δρωμένων με τον τόπο και τους ανθρώπους-φορείς τους.

- Παρέχει τα γνωστικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή και κατανόηση του χορού και των πρακτικών του.

 

Β. Η Διδασκαλία του Χορού

- Ασχολείται με τη μετάδοση της γνώσης για το χορό.

- Συζητά το ρόλο του δασκάλου χορού και πτυχές της διδακτικής μεθοδολογίας.

- Προτείνει τεχνικές διδασκαλίας και τρόπους κατανόησης και ανάλυσης της κίνησης και των βημάτων.

 

Γ. Η Σκηνική Παρουσίαση

Συζητά τα συστατικά στοιχεία μιας χορευτικής παράστασης:

- Λόγος και τραγούδι

- Μελωδίες και μουσικά όργανα

- Φορεσιές

- Ζητήματα σκηνικής προσαρμογής και χορογραφίας

- Σκηνικές συμβάσεις και τεχνικά θέματα

 

Δ. Οι Πολιτιστικοί Φορείς και οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Εξετάζει τις βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των πολιτιστικών φορέων που διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις:

- Νομικό πλαίσιο, λειτουργία και στόχοι

- Οργανωτική διάσταση (χρονοδιάγραμμα, οργανόγραμμα, προώθηση, κτλ.)

- Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

- Οργανωτικά στοιχεία κατά την διεξαγωγή της εκδήλωσης

- Κοινό και αξιολόγηση της εκδήλωσης 

 

Επισυνάπτεται η αφίσα και αναλυτικές πληροφορίες.

 

 

.

 
Περισσότερα Νέα