Εγγραφή Μελών
Εγγραφές Μελών

 

Για την εγγραφή πάρεδρου μέλους απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και η εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων του.  

.
Περισσότερα...