Ο Χώρος

 

Ο Χώρος είναι ένα σωματείο που οι στόχοι του είναι ανθρωποκεντρικοί.
Ασχολείται με δράσεις που έχουν να κάνουν με την εξισορρόπηση, την εναρμόνιση, την θεραπεία και την εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από μια
ολιστική προσέγγιση. Υποστηρίζει την ισότιμη ύπαρξη της πνευματικής, ψυχικής και υλικής υπόστασης του ανθρώπου. Επιδιώκει να αναγνωρίσει δρόμους μέσα από τους οποίους οι τρεις αυτές υποστάσεις μπορούν να είναι σε αρμονική επικοινωνία μεταξύ τους και με την σύγχρονη εποχή. Οι δράσεις του Χώρου χωρίζονται σε δύο τομείς: στον Θεραπευτικό (φυσικές συμπληρωματικές θεραπείες) και στον τομέα της γύμνασης � έκφρασης (ολιστική γύμναση).

Φυσικές Συμπληρωματικές Θεραπείες

Με τον όρο αυτό εννοούμε φυσικές θεραπευτικές τεχνικές που  συμπληρώνουν την κλασσική ιατρική και βοηθούν στη στην χαλάρωση, στην ανακούφιση συμπτωμάτων και  στη θεραπεία πολλών παθήσεων και ανισορροπιών του σώματος. Οι φυσικές συμπληρωματικές θεραπευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στο χώρο είναι η ρεφλεξολογία, ο ηλεκτροβελονισμός και η συμβουλευτική ολιστική διατροφολογία.

Ολιστική Γύμναση � Έκφραση

Ο Χώρος, σ αυτό τον τομέα δράσεων, εστιάζεται σε μαθήματα που περνούν μέσα από τη γύμναση αλλά ως στόχο έχουν την έκφραση και την ανάπτυξη της επικοινωνίας του σώματος με τον συναισθηματικό του και νοητικό του κόσμο. Στον Χώρο υπάρχουν μαθήματα Pilates, Ashtanga yoga, Hatha yoga, Nidra yoga και μαθήματα σύγχρονου χορού. Το μάθημα του σύγχρονου χορού δανείζεται τεχνικές από το μοντέρνο και τον κλασικό χορό. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να «ζεστάνει» - γυμνάσει το σώμα και στη συνέχεια με μια σειρά από συνθέσεις κινήσεων � χορογραφίες να κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό του σώματος μέσα στο χώρο.