Σύλλογος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «ΛΑΪΟΣ»


Ο Σύλλογος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «ΛΑΪΟΣ» έχει αναπτύξει μια διαχρονική και πλούσια δράση παρεμβαίνοντας για την πολιτιστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Θήβας.
 

 Τα τμήματά του καταβάλουν συνεχή προσπάθεια για την διατήρηση και διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας.
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.