Χορευτικές Αναζητήσεις στη Ζάκυνθο

 

Κάρδαρης Διονύσης
Έντυπο, Ζάκυνθος, 2006
Οι «χορευτικές αναζητήσεις» είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έρευνας και μελέτης, το οποίο βασίστηκε σε αρχειακή-βιβλιογραφική επισκόπηση, σε επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, καθώς και καταγραφή των παραδοσιακών χορών της Ζακύνθου.
Στο βιβλίο αυτό ερευνάται η διαχρονική πορεία του χορευτικού φαινομένου και ζητείται να διαπιστωθεί το χορευτικό ρεπερτόριο, καθώς και οι παράγοντες που επέδρασαν καταλυτικά στη δημιουργία του και στη δημιουργία χορευτικής «συνείδησης», από πλευράς των κατοίκων του νησιού.
Επιπρόσθετα, διερευνώνται αναλυτικά οι ενδογενείς και οι εξωγενείς επιδράσεις που δέχονται οι παραδοσιακοί χοροί μέσα από τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και τις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στη διαδικασία του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Στη μονογραφία αποτυπώνονται επίσης, δομικές και τυπολογικές αναλύσεις των Ζακυνθινών χορών, καθώς και σημειογραφία με το διεθνές σύστημα Laban.
Η μονογραφία συνοδεύεται ακόμα από μουσικές παρτιτούρες των χορών που επιμελήθηκαν εξαιρετικοί μουσικολόγοι και από ένα DVD με τους χορούς του νησιού, όπως παρουσιάστηκαν από τα εκάστοτε χορευτικά τμήματα που είχε τη δυνατότητα να διδάξει και να παρουσιάσει ο συγγραφέας.