Ο Χορός στην Ελληνική Παράδοση

Ζωφράφου Μάγδα
Art Work, 2003, β΄ έκδοση
ISBN 960-86943-5-3