Κρητικός Χορός. Τέχνη & Φυσική Άσκηση

 

Αλιγιζάκης Αγησίλαος
Σείστρον, Ηράκλειο, 2005Ο παραδοσιακός κρητικός χορός πρέπει να είναι κατάθεση ψυχής και όχι μέσον ατομικής προβολής. Αυτό προϋποθέτει την εκμάθηση χορευτικού ήθους.
Η σωστή διδασκαλία του κρητικού χορού στους νέους χορευτές, πέρα από την εκμάθηση των χορευτικών κινήσεων με τις τεχνικές που αναφέρονται στο βιβλίο, πρέπει να περιλαμβάνει και διδασκαλία της κρητική παράδοσης και λαογραφίας.
Οι αρχές της αθλητιατρικής που περιγράφονται σε αυτό το σύγγραμμα μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη εκμάθηση, διδασκαλία και απόδοση των παραδοσιακών χορών. Η εμβιομηχανική και κινησιολογική ανάλυση είναι μόνο η αρχή της επιστημονικής έρευνας που θα ακολουθήσει.
Κλείνοντας το βιβλίο πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από ιστορική και καλλιτεχνική αξία, ο παραδοσιακός κρητικός χορός είναι φυσική κίνηση και για αυτό το λόγο αποτελεί μια εξαιρετική φυσική άσκηση για διατήρηση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης σε οποιαδήποτε ηλικία.