Ο Χορός στη Ζάκυνθο Μέσα από την Πολιτική - Κοινωνική Ιστορία απο την Ενετοκρατία (1485) έως το 1925.

 

Κάρδαρης Διονύσης
Έντυπο, Ζάκυνθος, 2005
ISBN 960-86688-2-4Η εργασία εξετάζει το χορευτικό φαινόμενο των κατοίκων της Ζακύνθου ως έκφραση πολιτισμικής δημιουργίας μέσα από την πορεία της πολιτικής- κοινωνικής ιστορίας του νησιού και ιδιαίτερα μέσα από τις εκάστοτε διαμορφούμενες κοινωνικές τάξεις ως έκφραση της κοινωνικής τους αντιπαράθεσης και των ταξικών τους διαφορών, τη χρονική περίοδο 1485 -1925. Πρόκειται για μια Ιστορική - Εθνογραφική έρευνα που φιλοδοξεί να προσφέρει γνώση στην επιστήμη του χορού διερευνώντας το χορό ως κοινωνικοπολιτική έκφραση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χωροχρόνο.
Ο χορός ως πολιτιστικό φαινόμενο έδινε πάντα το παρόν στις ιστορικές διαδρομές των κατοίκων της Ζακύνθου. Φαίνεται, τελικά, ότι είναι η μνήμη της κοινωνίας που βαστάζει και μεταβιβάζει τη γνώση και την ιστορία της. Ως απόρροια αυτού του φαινομένου ο χορός θα περάσει από διάφορα στάδια διαμόρφωσης, διαφοροποίησης και εξέλιξης, πάντα με βάση τις κοινωνικές τάξεις που εξέφραζε αλλά και τη χρονική περίοδο που ελάμβανε χώρα.....