Σημειογραφία της Χορευτικής Κίνησης

Κουτσούμπα, Μαρία
Προπομπός, Αθήνα, 2005
ISBN 960-7860-48-9


Αντικείμενο μελέτης του χορού είναι η σημειογραφία της χορευτικής κίνησης. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί στην ουσία το πρώτο βήμα για την επιστημονική μελέτη του. Στο βιβλίο οριοθετείται η έννοια της σημειογραφίας και αναλύεται η χρησιμότητά της. Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στα σημειογραφικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ακόμη πραγματοποιείται ανάλυση των δυο συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα για την καταγραφή του ελληνικού παραδοσιακού χορού: το σύστημα του Cont και του Laban.