Ιστορία του Ελληνικού Χορού


Κάρδαρης, Διονύσιος
Εκδόσεις Τυπογραφείο ΣΣΕ
Αθήνα, 2012  

Κωδικός 2111

 

Η ιδέα και ο κεντρικός προσανατολισμός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει χρονολογικά τα στοιχεία εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για να κατανοηθεί η διαχρονική ιστορική πορεία του Ελληνικού χορού. Η μελέτη στηρίζεται σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία, αρχεία, κείμενα περιηγητών, άρθρα και μελέτες σε περιοδικά, ενώ συμπληρώνεται από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η ιστορία του χορού που περιγράφεται μέσα στο βιβλίο ξεκινά από την Αρχαία Ελλάδα και καταλήγει στα πανεπιστημιακά τμήματα και στους φορείς που ασχολούνται σήμερα με τη διάσωση και διάδοση της χορευτικής μας κληρονομιάς. Το βιβλίο εκδίδεται από το τυπογραφείο της ΣΣΕ και θα διατίθεται από τον προσεχή Σεπτέμβριο στους πρωτοετείς Ευέλπιδες για τη θεωρητική στήριξη του μαθήματος «Ελληνικός παραδοσιακός χορός». Σύμφωνα με το συγγραφέα το σύγγραμμα αυτό ως χρονολογικά αρχειοθετημένη γνώση, θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όχι μόνο των σπουδαστών της ΣΣΕ αλλά και των ερευνητών και γενικότερα των φίλων του ελληνικού χορού.  Η διάθεση του βιβλίου γίνεται από την βιβλιοθήκη του ΣΣΕ.