Βιβλιοπαρουσίαση
Ιστορία του Ελληνικού Χορού

Κάρδαρης, Διονύσιος
Εκδόσεις Τυπογραφείο ΣΣΕ
Αθήνα, 2012  

Κωδικός 2111

 

Η ιδέα και ο κεντρικός προσανατολισμός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει χρονολογικά τα στοιχεία εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για να κατανοηθεί η διαχρονική ιστορική πορεία του Ελληνικού χορού.


 

.
Περισσότερα...
 
Σημειογραφία της Χορευτικής Κίνησης

 

Κουτσούμπα, Μαρία
Προπομπός, Αθήνα, 2005
ISBN 960-7860-48-9


Αντικείμενο μελέτης του χορού είναι η σημειογραφία της χορευτικής κίνησης. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί στην ουσία το πρώτο βήμα για την επιστημονική μελέτη του.

.
Περισσότερα...
 
Ο Ελληνικός Χορός

Τυροβολά, Βασιλική Κ.
Gutenberg, Αθήνα, 2001
ISBN 960-01-0907-9


Η ερευνητική αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο να θέσει τις βάσεις μιας προβληματικής που μπορεί να στηρίξει μια δομική-μορφολογική και τυπολογική προσέγγιση της χορευτικής μορφής.

.
Περισσότερα...
 
Ο Χορός στην Ελληνική Παράδοση

Ζωφράφου Μάγδα
Art Work, 2003, β΄ έκδοση
ISBN 960-86943-5-3

 

.
Περισσότερα...
 
Ο Χορός στη Ζάκυνθο Μέσα από την Πολιτική - Κοινωνική Ιστορία απο την Ενετοκρατία (1485) έως το 1925.

Κάρδαρης Διονύσης
Έντυπο, Ζάκυνθος, 2005
ISBN 960-86688-2-4


Η εργασία εξετάζει το χορευτικό φαινόμενο των κατοίκων της Ζακύνθου ως έκφραση πολιτισμικής δημιουργίας μέσα από την πορεία της πολιτικής- κοινωνικής ιστορίας του νησιού και ιδιαίτερα μέσα από τις εκάστοτε διαμορφούμενες κοινωνικές τάξεις ως έκφραση της κοινωνικής τους αντιπαράθεσης και των ταξικών τους διαφορών, τη χρονική περίοδο 1485 -1925.


.
Περισσότερα...
 
Κρητικός Χορός. Τέχνη & Φυσική Άσκηση

Αλιγιζάκης Αγησίλαος
Σείστρον, Ηράκλειο, 2005Ο παραδοσιακός κρητικός χορός πρέπει να είναι κατάθεση ψυχής και όχι μέσον ατομικής προβολής. Αυτό προϋποθέτει την εκμάθηση χορευτικού ήθους. Η σωστή διδασκαλία του κρητικού χορού στους νέους χορευτές, πέρα από την εκμάθηση των χορευτικών κινήσεων με τις τεχνικές που αναφέρονται στο βιβλίο, πρέπει να περιλαμβάνει και διδασκαλία της κρητική παράδοσης και λαογραφίας.

 

.
Περισσότερα...