Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:        Δημήτρης Γουλιμάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Αντιπρόεδρος:  Ευάγγελος Αλμπανίδης, Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Γραμματέας:    Κυριακή Σαββίδου, Κ.Φ.Α.  - ΜΑ

Ταμίας:              Παναγιώτης Αντωνίου, Καθηγητής Δ.Π.Θ. 

Μέλος:                Φίλιππος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.