Επιστημονική Επιτροπή

 

   Αυδίκος Ευάγγελος
   Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

   Δήμας Ηλίας
   Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

   Ζωγράφου Μαγδαληνή
   Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

   Macara Ana
   Professor, Head of Dance Department, Universidade Tercnica de Lisboa

 

   Νιτσιάκος Βασίλειος
   Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

   Τοκμακίδης Σάββας
   Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

   Βαρβούνης Μανόλης
   Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

   Μουντάκης Κωνσταντίνος 
   Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

   Τυροβολά Βασιλική
   Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


   Αλμπανίδης Ευάγγελος
   Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


   Αντωνίου Παναγιώτης 
   Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιου Θράκης  

 
   Δούδα Ελένη
  
Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

   Μπουρνέλλη Νίτσα
   Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

   Σερμπέζης Βασίλειος
   Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

   Γουλιμάρης Δημήτρης
   Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

   Κάρδαρης Διονύσης  
   Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής ΣΣΕ

 

   Κουτσούμπα Μαρία

   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

   Κουθούρης Χαρίλαος

   Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

   Μάνος Ιωάννης

   Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

   Πανοπούλου Καλλιόπη
   Επίκουρος Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

   Πολλάτου Ελιζάνα

   Επίκουρος Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

   Χατζηευσταθίου Δικαία

   Επίκουρος Καθηγήτρια, Department of Sport Science Tourism & Leisure,

   Canterbury Christ Church University

  Παπακώστας Χρήστος
 
Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

   Μάργαρη Ζωή
  
Ερευνήτρια, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

 

   Σαβράμη Κάτια

   Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πάτρών 

   Το περιοδικό κατά την διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών μπορεί να συνεργαστεί και με άλλα μέλη  

   της επιστημονικής κοινότητας εφόσον το θέμα που πραγματεύονται οι εργασίες το απαιτούν.

 

.