Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, υποστηρίζοντας την αρχή  της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.
 

Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν, να κατεβάσουν, να αντιγράψουν, να διανέμουν, να εκτυπώσουν και να συνδεθούν με τα πλήρη κείμενα των άρθρων, ελεύθερα. Όλα τα τεύχη του περιοδικού εκδίδονται ηλεκτρονικά και ακολουθούν την πολιτική ανοικτής πρόσβασης χωρίς καθυστερήσεις ή περιορισμούς.