Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης
Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης


 


Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, υποστηρίζοντας την αρχή  της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

.
Περισσότερα...