Σκοπός
Σκοπός

- Η παροχή βαθιάς γνώσης και ανάλυσης του χορευτικού αντικειμένου στην Ελλάδα.

.
Περισσότερα...