Συντακτική Επιτροπή

 


   Μπουρνέλλη Νίτσα
   Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

   Αντωνίου Παναγιώτης
   Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

   Γουλιμάρης Δημήτρης

   Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

   Δούκα Στέλλα
   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

   Μάνος Ιωάννης
   Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

   Φιλίππου Φίλιππος
   Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

   Στουπάκης Αλέξανδρος
   Ιστορικός Μουσικολόγος, Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., Καθηγητή Α.Σ.Ε.Ι.

 

 

 

 

.