Κόστος Δημοσίευσης

 

 

   Ενημερώνουμε τους συγγραφείς που πρόκειται να υποβάλλουν  άρθρα για δημοσίευση στο

   περιοδικό «Επιστήμη του Χορού», ότι θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 60€ για την κάλυψη

   των ελάχιστων εξόδων ηλεκτρονικής δημοσίευσης, στην τράπεζα Eurobank και στον αριθ.  

   λογαριασμού 0026-0140-13-0100744977, με το επίθετο τους και την ένδειξη «Δημοσίευση

   άρθρου».

 

 

 

.