4ος Τόμος

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χορού και Μουσικής

«Πόντος και Μικρά Ασία:
Η Συμβολή τους στη Διάσωση, Διάδοση και Ανάπτυξη
του Ελληνικού Πολιτισμού»


 Σάββατο 31 Οκτωβρίου και Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009
 

1. Χορευτικές Πρακτικές του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ιδεολογήματα, Συγκρούσεις και
    Ενσωματώσεις

    Μ. Ζωγράφου 
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF
 
 
2. Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ο Ρόλος τους στην Βελτίωση
    των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

    Δ. Γουλιμάρης 
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF
 
 
3. Τόποι Διαμόρφωσης και Διαπραγμάτευσης της Χορευτικής Ταυτότητας των Ελλήνων του
    Πόντου.

    Π. Κελεσίδης 
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF
 
 
4. Ο Πόντος στην Ευρωπαϊκή Δραματική και Μελοδραματική Παραγωγή: Ο Μιθριδάτης και οι
    Πολιτικές του Διαστάσεις.

    Ι. Πλεμμένος 
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF
 
 
5. Ο Λυτρωτικός Χαρακτήρας του Πόνου στο Ποντιακό και Μικρασιατικό Τραγούδι.
    Σ. Τσιτσίγκος 
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


Διοργάνωση:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού
Πολιτιστικός  Οργανισμός  Δήμου  Κατερίνης
Ένωση Ποντίων Πιερίας
Σύλλογος Μικρασιατών Πιερίας


Υπό την αιγίδα:
Υπουργείο Πολιτισμού
Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών


με την υποστήριξη:
Καλλιτεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας

 

.