3ος Τόμος

Πρωτότυπες Ερευνητικές Εργασίες

 

1. Χοροθεραπεία και Παραδοσιακές Χορευτικές Πρακτικές 
    Ε. Παναγιωτοπούλου, Μ. Ζωγράφου, Π. Μπουρνέλλη, Α. Λυδάκη

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


2. Παράδοση και Φολκλόρ στον Ελληνικό Λαϊκό Παραδοσιακό Χορό: Η Περίπτωση του Χορού   
    «Μηλιά» της Λευκάδας
    Μ.Ι. Κουτσούμπα

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

  
3. Ο χορός στον Παροιμιακό Λόγο: Μια Πρώτη Ανάγνωση
    Κ. Πανοπούλου, Μ. Ζωγράφου

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

  
4. Μελωδία, Ρυθμός και Χορός. Μια Διαφορετική Μεθοδολογική Πρόταση Προσέγγισης του     
    Χορευτικού Ύφους

    Β. Τυροβολά

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


5. Όρχησις η Θρακία: Η Εξέλιξη των Μουσικοχορευτικών Ρυθμών της Θράκης από την
    Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα.

    Β. Σερμπέζης, Β. Παναγοπούλου

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


    Στοιχεία Επικοινωνίας Συγγραφέων

 

.