2ος Τόμος

 

Πρωτότυπες Ερευνητικές Εργασίες
 

1. Επίδραση Παρεμβατικών Προγραμμάτων Αεροβικής Γυμναστικής και Ελληνικών
    Παραδοσιακών Χορών στην Ψυχολογική Διάθεση και στις Φυσιολογικές Ανταποκρίσεις

    Ενηλίκων Γυναικών
   
Μ. Γεντή, Β. Σερμπέζης, Ε. Δούδα, Ο. Κούλη
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 
2. Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς.
   
Δ. Γουλιμάρης, Φ. Φιλίππου, Ι. Κώτης, Μ. Γεντή
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


3. Η Δομικο-Μορφολογική και Τυπολογική Ανάλυση στη Μελέτη του Ελληνικού Παραδοσιακού
    Χορού. Το Παράδειγμα των Μοτίβων των Χορών "Στα Δυο" και "Στα Τρια" στους Χορούς  της

    Κρήτης   
    Β. Τυροβολά, Μ. Κουτσούμπα, Α. Ταμπάκη
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF
 

Κριτικές Παρουσιάσεις

4. Η «Τέχνη του Χορού» στην Εκπαίδευση: Το Ενδιάμεσο Μοντέλο Διδασκαλίας και η Συμβολή
    του στην Εκπαιδευτική Πράξη
   
Μ. Τσουβαλά
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 
Αναδημοσίευση Kειμένων

5. Η Επίδραση των Παραδοσιακών και Φολκλορικών Διαδικασιών στη Γνώση και την
    Προτίμηση του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

    Η. Δήμας, Γ. Βαγενάς, Ι. Γκιόσος
    Φυσική Αγωγή  Αθλητισμός  Υγεία (Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η.), τεύχος 14-15, Νοε 2003, σελ. 15-28.
          Περίληψη                              Αρχείο PDF


    Στοιχεία Επικοινωνίας Συγγραφέων

.