1ος Τόμος


 

Πρωτότυπες Ερευνητικές Εργασίες 

1. Οι Γυναικείοι Χοροί στην Ελληνική Αρχαιότητα
   
Π. Καπούτση, Ε. Αλμπανίδης, Β. Σερμπέζης & Δ. Γουλιμάρης
          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 
2. Οι «Κλειστές και οι Ανοιχτές Κοινότητες» Ένας Σημαντικός Παράγοντας Διαμόρφωσης του
    Τοπικού Χορευτικού Ρεπερτορίου. Το Παράδειγμα της Ζακύνθου
.

    Δ. Κάρδαρης & Θ. Παξινός
          Περίληψη          Abstract           Αρχείο PDF

 
3. Η Επιρροή Ελληνικών Χορών, Αερόμπικ και Μυϊκής Ενδυνάμωσης, στην Ψυχολογική Διάθεση
    Ενηλίκων Γυναικών με και χωρίς Χρόνιες Παθήσεις
.

    Β. Σερμπέζης, Ο. Κούλη & Α. Βασιλείου 
         Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 
4. Η Συμβολή της Σημειογραφίας Κίνησης και Χορού του Laban στη Διδασκαλία του Ελληνικού
    Παραδοσιακού Χορού Σήμε
ρα
   
Μ. Κουτσούμπα
          Περίληψη          Abstract         Αρχείο PDF

 
5. Σαμανισμός, Διονυσιασμός, Ορφισμός και Πυθαγορισμός: Οι Αθέατες Πλευρές της Μουσικο-
    Χορευτικής Έκστασης
.

    Β. Τυροβολά
          Περίληψη          Abstract         Αρχείο PDF

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Συγγραφέων

.