7ος Τόμος

 Ειδική Έκδοση του Περιοδικού «Επιστήμη του Χορού»

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Συλλογικός τόμος

 

Επιστημονική Επιμέλεια:        Αντωνίου Παναγιώτης
                                                    Γουλιμάρης Δημήτρης

 

Η έκδοση έχει σκοπό την παρουσίαση τεχνολογικών εφαρμογών που κυρίαρχα υποστηρίζουν τον χορό ως  γνωστικό αντικείμενο και την παρακίνηση των αναγνωστών για ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων.
 

Προσεγγίζοντας με μια ευρύτερη οπτική το γνωστικό αντικείμενο του χορού διαπιστώνουμε ότι το στελεχιακό δυναμικό του χώρου έχει ανάγκη να αφομοιώσει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές που θα βοηθήσουν στην βελτίωση των προσφερόμενων χορευτικών δραστηριοτήτων. Συχνά οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χορό επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση παραμελώντας άλλες διαδικασίες και «εργαλεία» που επιδρούν στην χορευτική διαδικασία  όπως η τεχνολογία.
 

Το αντικείμενο της έκδοσης συνίσταται στην θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο του χορού. Ο στόχος της είναι η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στην διδασκαλία, οργάνωση, διαχείριση και επεξεργασία παραμέτρων του χορού.

 


 


1. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ανάλυση των Παραδοσιακών Χορών
    Κ. Δημητρόπουλος, Α. Κιτσικίδης, Ν. Γραμμαλίδης

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


2. Το Βίντεο στην Διδασκαλία του Χορού. Η Προσέγγιση του YouTube.
    Π. Αντωνίου

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 
3. Εμβιομηχανική Προσέγγιση του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Τεχνικές και Τεχνολογίες
    Ν. Αγγελούσης

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 
4. Ψηφιακά Παιχνίδια Διασκέδασης - Άσκησης και Χορός
     Π. Αντωνίου

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


5. Χορευτικές Δραστηριότητες και Εκπαίδευση από Απόσταση
    Δ. Γουλιμάρης

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


 


   Επικοινωνία με συγγραφείς

.