5ος Τόμος

 


1. Το Τοπικό Χορευτικό Ρεπερτόριο Παράγοντας Διαφοροποίησης των Καρδιοαναπνευστικών 
    Ανταποκρίσεων Ατόμων Μέσης Ηλικί
ας 
    Α. Πίτση, Η. Σμήλιος, Β. Σερμπέζης, Δ. Γουλιμάρης, Σ. Τοκμακίδης

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


2. H Επίδραση ενός Προγράμματος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στη Βελτίωση του
    Κλίματος της Τάξης και στην Ικανοποίηση Μαθητών Γυμνασίου από το Μάθημα της Φυσικής  
    Αγωγής

    Γ. Λυκεσάς, Β. Σίσκος, Ζ. Ζαχαριάδου

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 
3. Οι Τεχνικές Απελευθέρωσης και ο Αυτοσχεδιασμός με Επαφή  στο Σύγχρονο Χορό και η
    Σχέση τους με τις Σωματοποιημένες Πρακτικές.
    Τ. Νικολοπούλου,  Ν. Μπουρνέλλη  

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 
4. Μουσικό-χορευτικές Περιστάσεις στην Κωνσταντινούπολη κατά την Υστεροβυζαντινή Περίοδο
    (1025-1453)

    Δ. Κάρδαρης

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


5. Εφαρμογές της Μπαχτινικής Θεωρίας στην Έρευνα του Χορού
   
Β. Ν. Κοσμάτου

          Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


   Στοιχεία Επικοινωνίας Συγγραφέων

.