10ος Τόμος

 

 

1. Η Έννοια της Μουσικής Τέχνης στην Αρχαία Ελλάδα, η Επίδρασή της και ο Παιδαγωγικός της Χαρακτήρας  

Χ. Θεοχάρη

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 

2. Επιδράσεις του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού στα Κινηματικά Χαρακτηριστικά των Κάτω Άκρων κατά τη Βάδιση

  Κ. Καρατσόρη, Ε. Γιαννακού, Χ. Συρεσιώτη, Π. Μαναβέλη, Δ. Γουλιμάρης, Ν. Αγγελούσης

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 

3. Χορευτικές Αναζητήσεις στο Ρεμπέτικο. Ανασκοπική Μελέτη    

Ζ. Σαρακατσιάνου, Δ. Κάρδαρης

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 

4. Χορευτικές Δραστηριότητες Αναψυχής και Τραυματισμοί

Κ. Σαββίδου, Σ. Ρόκκα, Α. Μπενέκα, Π. Μάλλιου

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF

 

5. Πυρριχίου τε και Γυναικός Συνεύρεσις

Μ. Σαραντίτη, Ε. Αλμπανίδης, Δ. Γουλιμάρης

       Περίληψη          Abstract          Αρχείο PDF


 


   Επικοινωνία με συγγραφείς

.