Στοιχεία Έκδοσης

 


   Εκδότης
   Γουλιμάρης Δημήτρης
   Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

   Βοηθός Έκδοσης
   Κυριακή Σαββίδου
   Κ.Φ.Α. - Μ.Α.

 

   Επιμέλεια Ιστοθέσης
   Αντωνίου Παναγιώτης
   Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

ISSN 1790-7527
 

 

 

.